Navigácia

Voľné miesta

Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo

   

Výchovný poradca - Mgr. Eva Žurková

kontakt: avez@atlas.sk

         
         

Informácie pre rodičov  od výchovnej a kariérovej poradkyne

V prípade akéhokoľvek výchovného alebo iného  problému ma môžu aj rodičia kontaktovať cez Edupage, mail alebo  osobne v škole.

 

Pre rodičov piatakov

V prípade, že Vaše dieťa prejaví záujem o štúdium na 8-ročnom gymnáziu, dostane v januári 2019  odo mňa pokyny ako sa bude postupovať.

Dôležité termíny:

Najneskôr do 10. 2. 2019  mi zákonný zástupca nahlási záujem o štúdium na gymnáziu (predtým dostane presné pokyny).

Prihlášky vypĺňam ja.

Do 10. 4. 2019 mi zákonný zástupca  vráti prihlášky (podpísané, potvrdené a skontrolované) naspäť. Následne sú prihlášky odoslané na SŠ.

Termín prijímacích pohovorov:

13. a 16. 5. 2019

 

Pre rodičov ôsmakov

V prípade, že Vaše dieťa prejaví záujem o štúdium na 5-ročnom gymnáziu, dostane v januári 2019  odo mňa pokyny ako sa bude postupovať.

Dôležité termíny:

Najneskôr do 30. 1. 2019  mi zákonný zástupca nahlási záujem o štúdium na konkrétnom gymnáziu  (predtým dostane presné pokyny).

Prihlášky vypĺňam ja.

Do 10. 2. 2019 mi  zákonný zástupca  vráti prihlášky (podpísané, potvrdené a skontrolované) naspäť. Následne sú prihlášky odoslané na SŠ.

Termín prijímacích pohovorov:

25. 3. – 12. 4. 2019  (v priebehu roku sa upresnia)

 

Pre rodičov deviatakov

Prechod žiakov na SŠ začal v júni prvým stretnutím, kde žiaci dostali prvé informácie a vypĺňali predbežný záujem o SŠ.

V priebehu prvého polroka absolvujú niekoľko stretnutí, na ktorých im objasním celý proces prestupu na SŠ  s možnosťami, ktoré majú. Žiaci budú informovaní o typoch SŠ, o štúdijných predpokladoch, ktoré konkrétne odbory vyžadujú a zároveň o potrebách trhu práce, o priebehu prijímacích pohovorov a kritériách, ktoré musia spĺňať.

 

Dôležité termíny:

Najneskôr do 30. 1. 2019  zákonný zástupca, resp. žiak,   nahlási záujem  o štúdium na SŠ, ktoré realizujú talentové prijímacie pohovory  (bilingvalné gymnáziá, športové gymnáziá a umelecké školy).

Prihlášky vypĺňam ja.

Do 10. 2. 2019 mi zákonný zástupca  vráti prihlášky (podpísané, potvrdené a skontrolované) naspäť. Následne sú odoslané na SŠ.

Termíny  talentových  prijímacích pohovorov:

25. 3. – 12. 4. 2019  (v priebehu roku sa upresnia)

-----------------------------------------------------------------

Do 30. 3.  2019 zákonný zástupca, resp. žiak, nahlási záväzne záujem o štúdium na ostatných typoch SŠ.

Prihlášky vypĺňam ja.

Do 10. 4. 2019 mi zákonný zástupca  vráti prihlášky (podpísané, potvrdené a skontrolované) naspäť. Následne sú odoslané na SŠ.

Termíny 1. kola prijímacích pohovorov: 13. a 16. máj 2019

Po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov na SŠ dostane zákonný zástupca žiaka Zápisný lístok, ktorým na SŠ potvrdí, že má žiak záujem na štúdium nastúpiť.

--------------------------------------

V prípade záujmu o konzultáciu ohľadom SŠ ma, prosím, kontaktujte

 

Dôležité webstránky  pre rodičov a žiakov:

   www.svs.edu.sk         Školské výpočtové stredisko

  www.vudpap.sk          Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

  www.upsvar.sk            Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

   www.skolaplus.sk        Edukačný portál

   www.povolania.eu      Sprievodca povolaniami

   www.icm.sk                   Informačné centrum mladých on-line

    www.svetprace.sk       Katalóg pracovných pozíci

   www.uips.sk                Ústav informácií a prognóz školstva

    www.komposyt.sk       Komplexný poradenský systém

 

  

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria