Navigácia

Voľné miesta

www.edujobs.sk

ANONYMNÉ nahlasovanie šikany, ničenia majetku, ...

PROJEKTY

Milí žiaci a rodičia, na našej škole môžte využiť možnosť anonymne nahlásiť akýkoľvek problém, ktorý vás trápi ( šikanovanie, nespokojnosť , .... .

Všetky vaše podania sa prostredníctvom stránky www.nntb.sk dostanú ku školskej psychologičke.

Vaše vyjadrenie je anonymné.

Potvrdenie o návšteve školy

https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Projekt s podporou EF

Vic informácii o podpornom projekte nájdete v sekcii Inkluzívny tím.

Štvrtok 29. 10. 2020

Novinky

 • Vstup cudzích osôb

  do priestorov školy

  Vstup cudzích osôb do priestorov školy je možný:

  • LEN s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy,
  • čestným prehlásením o bezinfekčnosti (poskytuje škola),
  • v ochrannom rúšku a po dezinfekcii rúk.

  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

  Na komunikáciu externých osôb so školou, škola uprednostňuje dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.).

  Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

  Informácie k začiatku šk.roka 2020/2021

  Od 2.9.2020 (streda) prebieha v škole riadne vyučovanie.

  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

  Každý žiak musí priniesť v prvý deň 2.9.2020 vyplnené tlačivo „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa“ (nájdete ho na stránke školy, MŠVVaŠ SR alebo bude v prvý školský deň pripravené pred vstupom do školy).

  V prvý školský deň 2.9.2020 škola neorganizuje hromadné otvorenie škol.roka.

 • Milí používatelia Edupage aplikácie.

  Na našej škole môžete platiť už aj prostredníctvom bankovej aplikácie VIAMO.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria