Navigácia

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Ponuka pracovných miest

Aktuálne škola obsadzuje tieto pracovné miesta:

Vychovávateľka do školského klubu - info TU

Učiteľka pre I. stupeň - - info TU

Učiteľka/učiteľ pre II. stupeň – MAT, INF - -info TU

 

Životopisy archivujeme vždy do 1.9. nasledujúceho školského roka. V prípade, že súhlasíte s archiváciou Vášho životopisu, je nutné, zaslať nám Váš súhlas.

Projekt s podporou EF

Vic informácii o podpornom projekte nájdete v sekcii Inkluzívny tím.

Piatok 17. 8. 2018

Prázdniny v školskom roku 2017 / 2018

 

Termíny školských prázdnin 2017/2018 si môžete pozrieť tu : 2017/2018

Novinky

 • Vážení rodičia,

  v budúcom školskom roku opäť pripravujeme pre našich žiakov zájazd do Veľkej Británie. V prílohách nájdete podrobné informácie. Vaše dieťa v týchto dňoch obdrží predbežnú prihlášku na zájazd a podľa počtu záujemcov potom oslovíme cestovnú kanceláriu, ktorá nám príde následne na stretnutie dať podrobné konkrétne pokyny a zmluvu, ktorú záväzne podpíšete a zaplatíte aj prvú splátku.V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na tel.čísle 0903691333 alebo zastupca@zsbernolakovo.sk

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľujem všetkým žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov

  dňa 30.4.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke pre žiakov školy ani školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

  Mgr. Barbora Rigóová,

  riaditeľka školy

 • Dňa 16.4.2018 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRPŠ s nasledovným harmonogramom :

  17.00 hod stará škola

  17.30 mimoriadne rodičovské združenie pre 9. ročník ( v triede 9. A) - prítomní budú všetci vyučujúci v deviatom ročníku a školský psychológ

  18.00 hod triedne schôdzky v ostatných triedach druhého stupňa plus prístavba

  Netriedni učitelia budú k dispozícii v zborovniach.

II. Reprezentačný školský plesII. Reprezentačný školský ples

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Fotogaléria