Navigácia

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/210 262 10

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Názov predmetu zákazky:

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku.

Vyzva_na_predkladanie_ponuk_(00000003).docx

Projekt s podporou EF

Vic informácii o podpornom projekte nájdete v sekcii Inkluzívny tím.

Piatok 14. 12. 2018

Prázdniny v školskom roku 2018 / 2019

Novinky

 • Srdečne Vás pozývame ...

 • Žiadame rodičov, aby poplatky za ŠKD, za mesiace september december 2018, uhrádzali len do konca tohto kalendárneho roka, t.j. do 20.decembra 2018.

  Za mesiace január – jún 2019, uhrádzajte poplatky až v kalendárnom roku 2019.

 • Od 13.11. 2018 máme nové telefonické kontakty v budove Novej školy.

  Nové kontakty nájdete v sekcii " Kontakty ".

 • Oznam

  Riaditeľské voľno

  Z pozície riaditeľky Základnej školy v Bernolákove, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem všetkým žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov

  dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

  Mgr. Barbora Rigóová, riaditeľka školy

 • ZÁKLADNA ŠKOLA V BERNOLÁKOVE A OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZRPŠ ŠKOLÁČIK VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

  PLENÁRNU SCHÔDZU

  KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 27.9.2018 O 17:00 V KULTÚRNOM DOME BERNOLAKOVO

  PO PLENÁRNEJ SCHÔDZI SA USKUTOČNIA TRIEDNE AKTÍVY:

  O 18:00 STARÁ ŠKOLA

  O 18:30 NOVÁ ŠKOLA

  Tešíme sa na vašu účasť!

 • Všetci žiaci školy budú úrazovo poistení.

  Poistenie sa vzťahuje na úrazy vzniknuté počas pobytu v škole a počas všetkých akcií organizovaných školou.

  Cena poistenia je 1€/žiak.

II. Reprezentačný školský plesII. Reprezentačný školský ples

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/210 262 10

Fotogaléria