Navigácia

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Štvrtok 26. 4. 2018

Prázdniny v školskom roku 2017 / 2018

 

Termíny školských prázdnin 2017/2018 si môžete pozrieť tu : 2017/2018

Projekt s podporou EF

Vic informácii o podpornom projekte nájdete v sekcii Inkluzívny tím.

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľujem všetkým žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov

  dňa 30.4.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke pre žiakov školy ani školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

  Mgr. Barbora Rigóová,

  riaditeľka školy

 • 24. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Dňa 16.4.2018 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRPŠ s nasledovným harmonogramom :

  17.00 hod stará škola

  17.30 mimoriadne rodičovské združenie pre 9. ročník ( v triede 9. A) - prítomní budú všetci vyučujúci v deviatom ročníku a školský psychológ

  18.00 hod triedne schôdzky v ostatných triedach druhého stupňa plus prístavba

  Netriedni učitelia budú k dispozícii v zborovniach.

 • 10. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Tlačivá

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa § 150 ods.5 ) udeľujem žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy z organizačných dôvodov súvisiacich s organizáciou celoslovenského Testovania9

  dňa 21.3.2018 (streda) riaditeľské voľno.

  Ostatné ročníky majú v tento deň riadne vyučovanie. V prevádzke bude tiež školská jedáleň aj školský klub detí.

Novinky

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Fotogaléria