Navigácia

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Ponuka pracovných miest

Aktuálne škola obsadzuje tieto pracovné miesta:

Vychovávateľka do školského klubu - info TU

Učiteľka pre I. stupeň - - info TU

Učiteľka/učiteľ pre II. stupeň – MAT, INF - -info TU

 

Životopisy archivujeme vždy do 1.9. nasledujúceho školského roka. V prípade, že súhlasíte s archiváciou Vášho životopisu, je nutné, zaslať nám Váš súhlas.

Projekt s podporou EF

Vic informácii o podpornom projekte nájdete v sekcii Inkluzívny tím.

Utorok 16. 10. 2018

Prázdniny v školskom roku 2018 / 2019

Novinky

 • Oznam

  Riaditeľské voľno

  Z pozície riaditeľky Základnej školy v Bernolákove, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem všetkým žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov

  dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

  Mgr. Barbora Rigóová, riaditeľka školy

 • ZÁKLADNA ŠKOLA V BERNOLÁKOVE A OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZRPŠ ŠKOLÁČIK VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

  PLENÁRNU SCHÔDZU

  KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 27.9.2018 O 17:00 V KULTÚRNOM DOME BERNOLAKOVO

  PO PLENÁRNEJ SCHÔDZI SA USKUTOČNIA TRIEDNE AKTÍVY:

  O 18:00 STARÁ ŠKOLA

  O 18:30 NOVÁ ŠKOLA

  Tešíme sa na vašu účasť!

 • Všetci žiaci školy budú úrazovo poistení.

  Poistenie sa vzťahuje na úrazy vzniknuté počas pobytu v škole a počas všetkých akcií organizovaných školou.

  Cena poistenia je 1€/žiak.

 • Organizačné pokyny

  k začiatku školského roka 2018/2019

  Milí žiaci, vážení rodičia.

  Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra, v pondelok. Všetci žiaci nastúpia na 8,30 hodinu priamo do svojich tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka.

  Triedy sú pre tento školský rok rozdelené v školských budovách nasledovne:

  • 1. a 2. ročníky sa nachádzajú v „Prístavbe“ na Komenského ulici
  • 3. a 4. ročníky sa nachádzajú v „Starej škole“ na Školskej ulici
  • 5. až 9. ročníky sa nachádzajú v

II. Reprezentačný školský plesII. Reprezentačný školský ples

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Fotogaléria