Navigácia

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Piatok 19. 1. 2018

Prázdniny v školskom roku 2017 / 2018

 

Termíny školských prázdnin 2017/2018 si môžete pozrieť tu : 2017/2018

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľujem žiakom 6. – 9. ročníka základnej školy z organizačných dôvodov súvisiacich s organizáciou celoslovenského Testvania5

  dňa 22.11.2017 (streda) riaditeľské voľno.

  Ostatné ročníky majú v tento deň riadne vyučovanie. V prevádzke bude tiež školská jedáleň aj školský klub detí. Rovnako budú v tento deň prebiehať aj všetky krúžky.

  Mgr. Barbora Rigóová

 • Od novembra 2017 sa platba za ŠKD bude realizovať prostredníctvom edupage ( tak, ako pri platbe za stravu, či ZRPŠ).

  Každé dieťa má variabilný symbol, ktorý je potrebné pri platbe uvádzať.

  Variabilný symbol má vaše dieťa vždy rovnaký – či už ide o platbu za stravu, za ZRPŠ, ŠKD, či čokoľvek iné.

  Rozdielne je iba číslo účtu, na ktorý platbu posielate.

  Párovanie platieb prebieha raz týždenne, vždy v pondelok.

  Platbu, ktorú ste realizovali za ŠKD do novembra ,pripíšeme vášmu dieťaťu ako kredit – zaplatený šekom(tak sa vám to zobrazí na edupage)

Novinky

Kontakt


 • Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/45993912

Fotogaléria