Navigácia

ANONYMNÉ nahlasovanie šikany, ničenia majetku, ...

INFO

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE- povinnosti rodiča a žiaka

Rady k online bezpečnosti pre rodičov

Milí žiaci a rodičia, na našej škole môžte využiť možnosť anonymne nahlásiť akýkoľvek problém, ktorý vás trápi ( šikanovanie, nespokojnosť , .... .

Všetky vaše podania sa prostredníctvom stránky www.nntb.sk dostanú ku školskej psychologičke.

Vaše vyjadrenie je anonymné.

Projekt s podporou EF

Vic informácii o podpornom projekte nájdete v sekcii Inkluzívny tím.

Potvrdenie o návšteve školy

https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Sobota 2. 7. 2022

.

Novinky

 • Altánok- 2. Časť

  Základná škola opäť ďakuje..v druhom kole sa počas soboty 4.12.2021 zišlo opäť pár ochotných dobrovoľníkov, aby našim žiakom a rodičom pripravili príjemné prostredie na trávenie voľných chvíľ v areáli školy. Altánok je úspešne osadený, zabetónovaný, pripravený na jarný náter a osadenie strechy. Následne bude osadená zámková dlažba. Ďakujeme pánovi Gajdošíkovi, organizátorovi projektu, hasičom z DHZ v Bernolákove, firme Stavpet s.r.o a pani Chromčákovej, ktorá osadí zámkovú dlažbu a spoločnosti Svarogo – Kovbyt, s.r.o ktorí spoločne s firmou Stavpet pomohli vylepšiť oceľové pätky pod altánok.

 • Posledný deň pred jesennými prázdninami sme v škole nemali len Halloween, ale žiaci 4. ročníka a dvoch špeciálnych tried mali besedy na tému Bezpečne na internete ako prevenciu pred kyberšikanou. Táto téma bola určená zámerne, nakoľko aj pandémiou sú žiaci vystavení oveľa viac práci na internete, kde sa stretávajú aj s rôznymi nástrahami internetu alebo sociálnych sietí. Beseda bola vedená odborným policajtom z Ministerstva vnútra, ktorý túto problematiku priblížil deťom, ktoré však sami mali veľmi bohaté a rôznorodé skúsenosti. Rozhovory boli veľmi prínosné pre obe strany a veríme, že informácie, ktoré sa žiaci dozvedeli dobre využijú vo svojom živote. Niektorí žiaci k tejto téme a besede vyrobili krásne projekty, ktoré sú vystavené u nás v budove Základnej školy na Školskej ulici. Prínosné boli materiály, ktoré nám poskytlo Ministerstvo vnútra k danej problematike.

 • Srdečne ďakujeme pánovi Drábovi a Záhradkárstvu Dráb Bernolákovo, ktorí nám sponzorsky darovali krásnu lipu. Pán Dráb nám lipu prišiel zasadiť aj s odborným výkladom. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a prajeme všetko len to najlepšie.

  Deti a vychovávateľky zo Školského klubu detí

 • Základná škola v Bernolákove chce touto cestou úprimne poďakovať pánovi Petrovi Gajdošíkovi a členom Dobrovoľného hasičského zboru v Bernolákove za prácu na terénnych úpravách v areáli školy pri telocvični, kde v stredu 17.11.2021 pracovali na príprave priestoru pod budúci altánok.

  V mene detí zo školy a v mene všetkých nás, pracovníkov školy Vám srdečne ĎAKUJEME.

 

 

 

Novinky

II. Reprezentačný školský ples

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo
  Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria