Navigácia

Voľné miesta

 • VITAJTE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/24

 • Centrá poskytujúce psychologickú pomoc

 • LONDÝN

 • BEZPEČNE NA INTERNETE-Kyberšikana

  Posledný deň pred jesennými prázdninami sme v škole nemali len Halloween, ale žiaci 4. ročníka a dvoch špeciálnych tried mali besedy na tému Bezpečne na internete ako prevenciu pred kyberšikanou. Táto téma bola určená zámerne, nakoľko aj pandémiou sú žiaci vystavení oveľa viac práci na internete, kde sa stretávajú aj s rôznymi nástrahami internetu alebo sociálnych sietí. Beseda bola vedená odborným policajtom z Ministerstva vnútra, ktorý túto problematiku priblížil deťom, ktoré však sami mali veľmi bohaté a rôznorodé skúsenosti. Rozhovory boli veľmi prínosné pre obe strany a veríme, že informácie, ktoré sa žiaci dozvedeli dobre využijú vo svojom živote. Niektorí žiaci k tejto téme a besede vyrobili  krásne projekty, ktoré sú vystavené u nás v budove Základnej školy na Školskej ulici. Prínosné boli materiály, ktoré nám poskytlo Ministerstvo vnútra k danej problematike.

   

  Táto beseda bude aj pre žiakov 3. ročníka v druhom polroku s rovnakou témou.

  Veríme, že takéto skúsenosti budú pre deti prínosom.

   

  Margaréta Kocián

  Koordinátor protidrogovej prevencie a závislostí.

 • Ponuka jazykových kurzov

  Naša jazyková škola SDLA -Small Danube Language Academy ponúka jazykové kurzy angličtiny pre deti a teenegerov 

  vo veku od 6 do 15 rokov na pôde školy s "native speakers". Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anglickému jazyku, 

  zlepšiť ich existujúcu úroveň a motivovať ich k rozprávaniu. 
  Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie
  metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Maximálny počet  žiakov v skupine je 10. 

  Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií v dvoch polrokoch. Cena kurzu za jeden polrok je 105 Eur. 


  V prípade záujmu nás prosím kontaktujte  na smalldanubeacademy@gmail.com 

  alebo telefonicky  na 0948 428 421 

  Uveďte meno vášho dieťaťa a triedu do ktorej chodí. 
  S rodičmi komunikujeme mailom aj telefonicky preto je dôležité aby sme na vás mali kontakt.

   

  www.sdla.sk

   

   

 • ŠKOLSÝ AUTOBUS-trasy

 • Užitočné informácie o Covid - 19

   

   

  Príznaky ochorenia COVID-19

  • -  najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos, 
  • -  bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,  

  Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie Covid – 19, pôjdu žiaci, ktorí s ním prišli do kontaktu 2 dni pred testovaním  alebo pred objavením sa prvých príznakov  DO 10 DŇOVEJ KARANTÉNY.  Počas karantény žiaci dostanú pokyny o dištančnom vzdelávaní od svojich triednych učiteľov, zároveň sú automaticky odhlásení zo školskej jedálne počas karantény.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou , ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia ( u žiakov rodič posiela potvrdenie o bezpríznakovosti ) a výsledok PCR testu vykonaného najskôr na piaty deň karantény je negatívny ( platí pre pedagogických zamestnancov , ktorí neuplatňujú výnimku z karantény )

  Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte: 

   • boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
   • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 
   • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 

  Ak sa osoba pozitívna na Covid – 19 vyskytne v domácnosti žiaka -je úzkym kontaktom a zostáva v karanténe iba tento  žiak, zvyšok triedy sa vzdeláva prezenčne.

  Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý ho usmerní a dohliada na jeho karanténu.

  Po každom prerušení dochádzky do školy na tri a viac dní, predkladá rodič potvrdenie o bezpríznakovosti či už v elektronickej alebo v papierovej podobe triednemu učiteľovi.

  Prosíme, po testovaní žiakov antigénovými testami, o elektronické nahlásenie výsledkov cez edupage. Pri ďalšej dodávke antigénových testov Vás o ich preberaní budeme opäť informovať.

  Žiak v interiéri školy je povinný nosiť rúško a mať jedno náhradné pribalené v taške. Výnimky z nosenia rúška sú legislatívne stanovené ( ťažké poruchy autistického spektra a psychické poruchy ) škola nemôže udeľovať žiadne iné, preto prosím rešpektujte pokyny učiteľov, plnia si svoju povinnosť. V exteriéri a pri športe rúška nie sú povinné.

   

 • Informácia pre rodičov

 • Škola priateľská deťom

  Važení rodičia, na hlavnej stránke nájdete v pravej časti informácie o možnosti zapojiť sa do zbierky prostredníctvom humanitárnej organizácie UNICEF.

 • Poďakovanie za pomoc škole.

   

  Otvorenie školy 8.2.2021 predpokladalo zaistenie dostatočnej bezpečnosti nielen žiakom, ale aj zamestnancom školy (učiteľky, vychovávateľky, upratovačky, kuchárky a ďalší).

  Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať úžasným ľuďom, ktorí boli a sú v tomto ťažkom období škole nápomocní:

   

  Pani Ing. Martine Brunel – poslankyni OZ a predsedkyni Rady školy, ktorá aktívne a úspešne  oslovovala sponzorov na rúška pre zamestnancov školy, na dezinfekciu a stojany na aplikáciu dezinfekcie.

   

  Pánovi starostovi obce Bernolákovo Mgr. Richardovi Červienkovi, ktorý zareagoval veľmi rýchlo a zabezpečil pre školu 11 stojanov na dezinfekciu, 700 rúšok FFP2 a 300 bledomodrých jednorázových rúšok. Všetko pre školu zadarmo.

   

  Pánovi Jánovi Hornáčkovi, ktorý daroval škole 200 rúšok FFP2.

   

  Ďakujem Vám všetkým v mene svojom aj v mene zamestnancov a v neposlednom rade určite aj v mene rodičov, pretože vďaka Vašim darom sa chránime navzájom a deťom sme schopní udržať bezpečné prostredie.

  riaditeľka školy ZŠ Bernolákovo

 • Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní

  V prílohe nájdete vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

  RUVZ.pdf​​​​​​​

 • Oznam

  Vstup cudzích osôb

  do priestorov školy

   

   

  Vstup cudzích osôb do priestorov školy je možný:

  • LEN s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy,
  • čestným prehlásením o bezinfekčnosti (poskytuje škola),
  • v ochrannom rúšku a po dezinfekcii rúk.

   

  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

   

  Na komunikáciu externých osôb so školou, škola uprednostňuje dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.).

  Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

   

          Ďakujeme za pochopenie.
   

                                                                                        Mgr. Barbora Lipka Rezníková

                                                                                                     riaditeľka ZŠ

 • NARIADENIE STAROSTU OBCE

 • OZNAM

  Milí používatelia Edupage aplikácie.

  Na našej škole môžete platiť už aj prostredníctvom bankovej aplikácie VIAMO.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria