Navigácia

Voľné miesta

Kontakty

Adresa školy:

Základná škola

Komenského 3

900 27 Bernolákovo

IČO: 36071099

 

Tel: Nová škola

        Sekretariát: 02/210 262 10, 02/210 262 19

           Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník - 02/ 210 262 13

         Zástupkyňa pre 3. a 4. ročník - 02/45 993 471

         Zástupkyňa pre II. stupeň - 02/ 210 262 13

            Zborovňa : 02/ 210 262 12

            Prístavba - zborovňa 1 , ŠKD - 02/ 210 262 16

            Prístavba - zborovňa 2 , ŠKD - 02/ 210 262 17

            Špeciálny pedagóg - 02/ 210 262 14

            Personalistka - 02/ 210 262 18

       Stará škola - 02/45993471

       Školská jedáleň - 02/45993217

 

Mgr. Adriana Moldová, riaditeľka školy, riaditel@zsbernolakovo.sk

Mgr. Marta Kamzíková, zástupkyňa pre 3. a 4. ročníkzastupca1@zsbernolakovo.sk

Mgr. Mária Chovancová, zástupkyňa pre II. stupeňzastupca@zsbernolakovo.sk

Mgr. Beáta Bognárová, zástupkyňa pre 1. a 2. ročník, zastupca2@zsbernolakovo.sk

Mgr. Silvia Cenká, sekretariát školy, tajomnik@zsbernolakovo.sk

Gabriela Vertetičová, vedúca školskej jedálne, kuchyna@zsbernolakovo.sk.

 

Inkluzívny tím

Mgr.Lucia Medzihradská, školský psychológ - psycholog@zsbernolakovo.sk

Mgr. Vladislava Veselá, špeciálny pedagóg - specped@zsbernolakovo.sk

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria