Navigácia

Voľné miesta

2020/2021

Naše úspechy

Ďakujem všetkým pedagógom, žiakom a v neposlednom rade aj rodičom, ktorí sa počas tejto nesmierne náročnej situácie venovali svojim žiakom, deťom, a dokázali sa spolu pripraviť na všetky súťaže a olympiády.

Aj napriek tomu, že vyučovanie neprebiehalo štandardnou formou, ale veľkú časť školského roka iba na diaľku, dosiahli naši žiaci naozaj krásne výsledky.

Vyslovujem Vám preto veľkú vďaku a vážim si prácu každého z Vás.

Mgr. Barbora Lipka Rezníková, riaditeľka ZŠ

 

NAŠE ÚSPECHY 2020/2021

 

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Kategória C – školské kolo

1.     1.   miesto – Nataša Králová (8.B)

okresné kolo – úspešná riešiteľka

 

OLYMPIÁDA Z DEJEPISU

Kategória D – školské kolo

1.      1.  miesto – Erik Vrábel (8.A)

okresné kolo – úspešný riešiteľ (2. miesto) – postup do krajského kola

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Kategória C - školské kolo

1.      1.  miesto - Erik Vrábel (8.A)

okresné kolo – úspešný riešiteľ (9. miesto)

 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Kategória 1A (6., 7. ročník) - školské kolo

1.     1.   miesto – Izabela Čajková (6.A)

2.    2.   miesto – Margaréta Fabianová (7.C)

3.    3.  miesto – Hana Podobná (7.A)

okresné kolo

10. miesto – Izabela Čajková (6.A)

krajské kolo

Sophia Lorraine Austin (7.A) – účasť bez umiestnenia na vyšších miestach

 

MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA

Kategória P3 – školské kolo

1.      1.  miesto – Filip Perďoch (3.D)

2.   2.   miesto – Filip Beňa (3.A)

3.     3.   miesto – Karin Šamajová (3.E)

3.     3.  miesto - Pavol Slamka (3.D)

3.     3.  miesto - Andrej Kosorín (3.A)

3.     3.  miesto - Matej Mšáll (3.D)

 

Kategória P4 – školské kolo

1.     1.  miesto – Martin Ballon (4.C)

2.   2.   miesto - Miroslav Mečír (4.B)

3.  3.   miesto – Matej Kozák (4.D)

 

Školské kolo 5. ročník – úspešní riešitelia      (PYTAGORIÁDA)

1.      Nella Antalová (5.A)

2.      Adam Bukovan (5.B)

3.      Alex Čarský (5.B)

4.      Jana Habalová (5.D)

5.      Karina Ivana Gajduk (5.A)

6.      Gabriel Hudík (5.D)

7.      Šimon Kovalčík (5.B)

8.      Daniela Pastierová (5.D)

9.      Michal Chochláč (5.A)

10.  Martin Olha (5.A)

11.  Tamara Duchovičová (5.D)

12.  Monika Nguyen (5.B)

13.  Branislav Kažimír (5.B)

14.  Marko Fillo (5.D)

15.  Kristína Čajková (5.C)

16.  Emma Jurčová (5.B)

17.  Nina Brunel (5.A)

18.  Elena Rajecová (5.B)

19.  Ján Kliský (5.B)

   Tamara Guľová (5.C)

21.  Adam Juriga (5.D)

 

Školské kolo 6. ročník – úspešní riešitelia      (PYTAGORIÁDA)

Lucia Homolová (6.A)

Ivan Solymosy (6.B)

Anna Hudáková (6.B)

Sofia Výbochová (6.C)

Lujza Tychánska (6.C)

Ema Masárová (6.B)

Izabela Čajková (6.A)

 

 

 

Školské kolo 7. ročník – úspešní riešitelia      (PYTAGORIÁDA)

Linda Vanková (7.B)

Simon Pavlovič (7.B)

Paulína Bognárová (7.A)

Kristína Chochláčová (7.A)

Ema Ďurdinová (7.A)

Lara Jankó (7.A)

 

Školské kolo 8. ročník – úspešní riešitelia      (PYTAGORIÁDA)

Katarína Chlpáňová (8.B)

Erik Gál (8.B)

Miroslav Nachtmann (8.C)

Martin Trubač (8.B)

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo                 (MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA)

1.     1.  miesto – Nella Antalová (5.A)

1.    1.  miesto – Branislav Kažimír (5.B)

Okresné kolo - úspešní riešitelia         (MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA)

Alex Čársky (5.B)

Tamara Duchovičová (5.D)

Jana Habalová (5.D)

Emma Jurčová (5.B)

Kristína Rajecová (5.B)

Šimon Kovalčík (5.B)

Gabriel Hudík (5.D)

Karolína Koporcová (5.C)

Monika Nguyen (5.B)

Pavel Ondrejovič (5.C)

 

Okresné kolo                 (MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA)

1.     1.  miesto – Lucia Homolová (6.A)

 

Okresné kolo - úspešní riešitelia         (MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA)

Linda Vanková (7.B)

 

Okresné kolo - úspešní riešitelia         (MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA)

2.    2.   miesto – Erik Gál (8.B)

Nikolaj Bobál (8.C)

 

 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA         

Kategória D - okresné kolo

3.    3.   miesto – Branislav Cabúk (9.A)

 

iBobor 2020

Kategória Benjamíni

1.       1.  Michal Marko (6.C)

2.     2.   Martin Marko (6.C)

3.      3.   Nataša Čambalová (6.A)

4.     4.   Rebeka Lenka Mikudíková (7.B)

5.     5.   Ema Ďurdinová (7.A)

6.     6.   Ivan Solymosy (6.B)

7.      7.  Margaréta Fabianová (7.C)

8.      8.   Marek Hrivík (7.A)

9.     9.   Lujza Tychánska (6.C)

10.10.   Sofia Výbochová (6.C)

11.  11.  Ján Barica (7.A)

12.12.    Veronika Liptáková (6.B)

13.-16. Kristína Chochláčová (7.A)

13.-16. Matúš Franko (6.A)

13.-16. Izabela Čajková (6.A)

13.-16. Ben McWilliam (7.A)

17. Oliver Túroci (6.C)

18. Veronika Fenešová (7.C)

19. Sofia Krivoňáková (6.C)

20. Dominik Drábik (6.B)

21.-22. Andrej Jambrich (7.B)

21.-22. Nina Gallová (7.C)

23.-24. Ema Poszert-Schwarzová (7.B)

23.-24. Nina Mišovičová (7.B)

 

Kategória Bobríci

1.-15. Marko Fillo (5.D)

1.-15. Matúš Hrivík (5.A)

1.-15. Florián Chromiak (5.D)

1.-15. Sebastián Práger (5.D)

1.-15. Amélia Heizerová (5.D)

1.-15. Nina Šuttová (5.C)

1.-15. Daniela Pastierová (5.D)

1.-15. Nina Brunel (5.A)

1.-15. Branislav Kažimír (5.B)

1.-15. Lenka Luščáková (5.B)

1.-15. Karina Ivana Gajduk (5.A)

1.-15. Eliáš Jurčák (4.C)

1.-15. Adam Bukovan (5.B)

16. Petra Baculáková (5.C)

17.-25. Šimon Fekete (5.B)

17.-25. Kristína Čajková (5.C)

17.-25. Erik Pastier (4.D)

17.-25. Šimon Kovalčík (5.B)

17.-25. Ján Kliský (5.B)

17.-25. Karolína Koporcová (5.C)

17.-25. Adam Juriga (5.D)

17.-25. Gabriel Hudík (5.D)

17.-25. Petra Maďarová (5.A)

26.-29. Alex Čarský (5.B)

26.-29. Sofia Hoštáková (5.A)

26.-29. Michal Chochláč (5.A)

26.-29. Laura Balciarová (5.A)

30. Tamara Duchovičová (5.D)

31.-37. Lívia Piscová (5.B)

31.-37. Tobias Brna (5.D)

31.-37. Jakub Kövér (5.C)

31.-37. Nikola Kapsamunov (5.C)

31.-37. Pavel Ondrejovič (5.C)

31.-37. Martin Sloboda (5.C)

31.-37. Gregor Franko (5.A)

38. Jana Habalová (5.D)

39.-43. Viktória Határová (5.B)

39.-43. Filip Rimovský (5.C)

39.-43. Šimon Roguľa (5.A)

39.-43. Jakub Hajtmaník (5.A)

39.-43. Andrej Gál (5.C)

44.-49. Ela Szakszová (5.D)

44.-49. Angelika Buzgovičová (5.A)

44.-49. Branislav Miklošík (5.A)

44.-49. Tamara Farkašová (5.A)

44.-49. Tamara Krížová (5.D)

44.-49. Kristína Dolanská (5.B)

50.-51. Vivien Takáčová (5.D)

50.-51. Oliver Ölvecký (5.D)

52. Nina Suchá (5.A)

53.-58. Alexandra Stachová (5.A)

53.-58. Anna Mária Žigová (5.B)

53.-58. Elena Rajecová (5.B)

53.-58. Slavomír Rias (5.A)

53.-58. Linda Ferdová (5.C)

53.-58. Martin Olha (5.A)

59. Timothy Patrick Zuppinger (5.B)

60.-64. Dominika Mihályová (5.B)

60.-64. Liliana Ivičičová (5.D)

60.-64. Viktória Kovácsová (5.C)

 

Kategória Kadeti

1.-2. Miroslav Nachtmann (8.C)

1.-2. Ema Kováčová (9.B)

3.-5. Sarah Atanasová (8.B)

3.-5. Katarína Chlpáňová (8.B)

3.-5. Alex Vyšný (8.C)

6. Erik Gál (8.B)

7. Samuel Poór (9.B)

8. Šimon Kováč (8.B)

9. Nataša Králová (8.C)

10. Zoja Múčková (8.C)

11. Richard Černák (8.B)

12. Karin Valachová (8.C)

13. Nikola Lysáková (8.B)

14. Petra Mešková (8.C)

15.-16. Dominik Olša (8.C)

15.-16. Lea Poszert-Schwarzová (8.B)

17.-19. Erik Vrábel (8.A)

17.-19. Michaela Mošková (8.A)

17.-19. Jerguš Buzek (9.A)

 

 

VŠETKOVEDKO (2., 3., 4. ročník) – CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ

Kategória 2.ročník

Adam Perďoch (2.F)                  (9.miesto)

Sofia Valentová (2.B)                (11.miesto)

Lukáš Minárik (2.A)                   (15.miesto)

Terezka Kozáková (2.A)           (15.miesto)

Timotej Harčár (2.D)                 (15.miesto)

Ela Ukrop (2.D)                           (15.miesto)

 

Kategória 3.ročník

Zoja Roguľová (3.D)                  (41.miesto)

Veronika Reindlová (3.A)        (43.miesto)

 

Kategória 4.ročník

Martin Ballon (4.C)                   (22.miesto)

Matej Kozák (4.D)                      (29.miesto)

Adam Maderič (4.D)                 (31.miesto)

 

PYTAGORIÁDA

Okresné kolo – 13.-14.4.2021

3.ročník – úspešní riešitelia

Pavol Slamka (3.D)                    (2.-3.miesto)

Filip Perďoch (3.D)                   (6.-8.miesto)

Karin Šamajová (3.E)                (6.-8.miesto)

Lucia Kutišová (3.C)                 (9.-11.miesto)

Matej Mšáll (3.D)                       (9.-11.miesto)

Filip Beňa (3.A)                          (14.-15.miesto)

Alica Trubačová (3.A)               (34.-35.miesto)

Adam Brunel (3.C)                     (46.-48.miesto)

Bianka Černáková (3.B)            (65.-66.miesto)

Katarína Kováčová (3.B)          (84.-85.miesto)

Liliana Juhászová (3.D)            (93.-94.miesto)

Matúš Mader (3.A)                    (98.miesto)

 

4.ročník – úspešní riešitelia

Miroslav Mečír (4.B)                  (1.-2.miesto)

Matej Kozák (4.D)                      (11.-13.miesto)

Martin Ballon (4.C)                    (15.-16.miesto)

Adam Maderič (4.D)                   (17.-18.miesto)

Šimon Ščambura (4.B)              (26.miesto)

Lucia Trégerová (4.D)               (40.miesto)

Martin Šmál (4.D)                      (56.miesto)

Eliáš Jurčák (4.C)                     (57.-61.miesto)

Andrej Hudák (4.B)                    (80.-81.miesto)

Filip Jarošik (4.D)                      (97.miesto)

Lea Guzman (4.C)                      (111.-112.miesto)

 

5.ročník – úspešní riešitelia

Jana Habalová (5.D)                (6.miesto)

Nella Antalová (5.A)                 (10.-13.mieto)

Daniela Pastierová (5.D)          (23.-24.miesto)

Gabriel Hudík (5.D)                   (38.miesto)

Šimon Kovalčík (5.B)                 (39.-44.miesto)

Tamara Duchovičová (5.D)       (58.-59.miesto)

Elena Rajecová (5.B)                 (58.-59.miesto)

Alex Čarský (5.B)                      (62.-64.miesto)

Branislav Kažimír (5.B)             (65.-66.miesto)

Monika Nguyen (5.B)                 (77.-79.miesto)

Tamara Guľová (5.C)                 (80.-84.miesto)

Adam Bukovan (5.B)                  (80.-84.miesto)

Karina Ivana Gajduk (5.A)         (91.-92.miesto)

Michal Chochláč (5.A)                (93.-97.miesto)

Marko Fillo (5.D)                        (98.-99.miesto)

Kristína Čajková (5.C)               (102.-103.miesto)

Nina Brunel (5.A)                       (113.miesto)

Ján Kliský (5.B)                          (114.-119.miesto)

Emma Jurčová (2.B)                  (114.-119.miesto)

 

6.ročník – úspešní riešitelia

Lucia Homolová (6.A)                 (2.miesto)

Sofia Výbochová (6.C)               (7.miesto)

Ivan Solymosy (6.B)                   (15.miesto)

Izabela Čajková (6.A)                 (24.-26.miesto)

Ema Masárová (6.B)                  (40.-42.miesto)

 

7.ročník úspešných riešiteľov nemal

 

8.ročník – úspešní riešitelia

Miroslav Nachtmann (8.C)     (12.miesto)

Martin Trubač (8.B)                (23.miesto)

Erik Gál (8.B)                           (25.miesto)

Katarína Chlpáňová (8.B)             (28.-29.miesto)

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 (okresné kolo)

II. kategória – poézia (5.-6. ročník)

Simon Müller (5.B)                    (3.miesto)

 

III. kategória – próza (7.-9. ročník)

Natalie Horáková (7.C)            (3.miesto)                      

 

III. kategória – poézia (7.-9. ročník)

Lea Müllerová (7.C)                   (2.miesto)

 

Medzinárodná olympiáda ACCELIUM 2021 (súťaž v hraní logických počítačových hier)

 

Z celkového počtu žiakov 887 z 21 krajín sveta sa umiestnili najlepšie títo naši žiaci (5.-6. ročník)

 

Pavel Ondrejovič – 22. miesto (7. miesto na Slovensku)

Marek Uhrín – 112. miesto

Veronika Liptáková – 150. miesto

Alicka Uhrínová – 212. miesto

 

Z celkového počtu žiakov 380 z 21 krajín sveta sa umiestnili najlepšie títo naši žiaci (7.-8. ročník)

 

Michal Bača – 16. miesto (2. miesto na Slovensku)

Ján Barica – 29. miesto

Nataša Szalaiová – 40. miesto

Ben McWilliam – 100. miesto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria