Navigácia

Voľné miesta

2018/2019

Naše úspechy

Luknárova Ivanka (autorsko – literárna súťaž)
Kategória 1. stupeň (próza)

1. miesto - Jana Habalová (3.D)

3. miesto - Veronika Vyšná (4.A)

Kategória 2. stupeň (próza)

2. miesto - Natalie V. Horáková (5.C)

 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Kategória 2. stupeň (poézia)

1.miesto - Lea Müllerová (5.C)
 

Olympiáda zo slovenského jazyka – krajské kolo

1.miesto - Kamila Kováčová (9.B)

 

Pytagoriáda P3- okresné kolo

Úspešní riešitelia - Gabriel Hudík 3. D, Šimon Roguľa 3.A, Janka Habalová 3. D

 

Pytagoriáda P4- okresné kolo

Úspešní riešitelia -Šimon Beňa 4. C, Ivan Solymosy, 4. B, Tobias Trubač 4. A, Paulína Guľová 4. C,

                       Matúš Franko 4. A, Kiara Trubačová 4. B, Ela Tomová  4. B, Dominik Drábik 4. B

 

Pytagoriáda- okresné kolo

1. miesto - Gabriel Kováč 8.B

3. miesto - Erik Gál 6.B

úspešní riešitelia - Mia Borš 5.B, Martin Výboch 5.A, Margaréta Fabiánová 5.C, Veronika Vidová 7.B,

                    Vanessa Kmecová 7.A,

Matematická olympiáda- okresné kolo

2. miesto - Linda Trubačová 8.B

3. miesto - Erik Gál 6.B

úspešný riešiteľ - Martin Trubač 6.B

Olympiáda zo Slovenského jazyka - okresné kolo

1. miesto - Kamila Kováčová 9.B

Matematická olympiáda - okresné kolo

1. miesto - Hanka Tomová 5.C

4. miesto - Simona Žáková 9.B

Biologická olympiáda - okresné kolo

1. miesto - Erik Vrábel, 6.A

3. miesto - Ema Kováčová 7.B

Daniela Haarová 9.B - úspešná riešiteľka

Chemická olympiáda - okresné kolo

Kamila Kováčová 9.B - úspešná riešiteľka

Simona Žáková 9.B - úspešná riešiteľka

Walter Steinhubel 9.A - úspešný riešiteľ

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

2. miesto - Simona Žáková 9.B

3. miesto - Alexandra Jurikovičová 9.B

 

Mladý záchranár Civilnej ochrany - okresné kolo

Družstvá

3. miesto -  Rebeka Valčeková, 9.B,Katarína Múčková 9.B, Filip. S. Fabian, 9.B, Matúš Šimončič, 9.B

 

 

 OK - Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

Jednotlivci: 

1. miesto  - Eliška Kandráčová (8.A) – postup na KK

Družstvo dievčat3. miesto -  Eliška Kandráčová (8.A), Sara Horvat (8.A), Linda Trubačová (8.B)

KK - Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ  

Jednotlivci:  8. miesto  - Eliška Kandráčová (8.A)

OK -  Malý futbal starších žiakov ZŠ – Futbal cup

Družstvo chlapcov – 5. miesto: Jakub Lukáč (5.A), Erik Gál (6.B), Jerguš Buzek (7.A), Vladimír Soóky (7.A), Miroslav Gažo (8.A),  Matej Krutek (8.A), Martin Méry (8.A), Dávid Palkovič (8.B), Tadeáš Buzek (9.A),  Patrik Kotlár (9.B)

OK – Basketbal žiakov a žiačok ZŠ

Družstvo chlapcov - 5. miesto: Erik Miček (7.A), Vladimír Soóky (7.A), Samuel Poór (7.B), Jakub Podobný (7.B), Dávid Káčer (8.A), Damián Novotný (8.A), Tibor Szalay (8.A), Dávid Palkovič (8.B), Gabriel Kováč (8.B), Samuel Beutelhauser (8.B)

Družstvo dievčat - 4. miesto: Veronika Sivčáková (8.A), Katarína Šimonová (8.B), Laura Eliášová (8.B), Noemi Káčerová (8.B), Sarah Sebestyénová (9.A), Katarína Múčková (9.B), Tabita Káčerová (9.B), Kamila Kováčová (9.B), Alexandra Jurikovičová (9.B)

OK - Vybíjaná žiačok ZŠ

Družstvo dievčat – 3. miesto : Emma Páleníková (5.B), Katarína Bognárová (5.C), Veronika Fenešová (5.C), Katarína Chlpáňová (6.B), Anna Tinková (6.C), Veronika Kristová (6.C), Nataša Králová (6.C), Miroslava Noskovičová (6.C), Zoja Múčková (6.C), Adela Bognárová (7.A), Jana Klasová (7.A), Nikoleta Takáčová (7.B)

OK -  Florbal žiakov a žiačok  ZŠ

Družstvo chlapcov - 5. miesto: Jakub Lukáč (5.A), Tobias Trubač (5.A), Samuel Cabúk (5.A), Miroslav Gažo (8.A), Viktor Budovský (8.A), Tadeáš Buzek (9.A),  Martin Hubač (9.A), Jozef Komenda (9.A), Patrik Kotlár (9.B), Samuel Szabó (9.B)

Družstvo dievčat - 4. miesto:  Adriana Sublardová (5.A), Sofia Jančová (5.A), Sara Horvat (8.A), Linda Trubačová (8.B), Júlia Čechovičová (9.A), Alexandra Ölvecká (9.A), Michaela Pavlejová (9.A), Linda Gábrišová (9. B), Eva Hrivňáková (9.B), Katarína Múčková (9.B), Rebeka Valčeková (9.B)

OK  - Atletika (jednotlivci a družstvá)

Jednotlivci:       

1. miesto – Eliška Kandráčová (8.A) – 300 m  – postup na KK

1. miesto -  Eliška Kandráčová (8.A) – skok do diaľky – postup na KK

3. miesto – Sara Horvat (8.A), Nikoleta Takáčová (7.B), Tabita Káčerová (9.B), Eliška   Kandráčová (8.A) - štafeta 4x60m

3. miesto – Sara Horvat (8.A) – hod kriketovou loptičkou

3. miesto – Tabita Káčerová (9.B) – beh na 60m

3. miesto – Katarína Múčková (9.B) – vrh guľou

Družstvá:

Dievčatá - 2. miesto: Nikoleta Takáčová (7.B), Karin Bremserová (8.A), Sara Horvat (8.A), Eliška Kandráčová (8.A), Linda Trubačová (8.B), Tabita Káčerová (9.B), Katarína Múčková (9.B), Rebeka Valčeková (9.B)

KK  - Atletika (jednotlivci)

Eliška Kandráčová (8.A) – beh na 300 m a skok do diaľky – bez umiestnenia

 

Okresné kolo Mc Donald´s Cup najmladší žiaci 2019 Kalinkovo

2. miesto

Čarský Alex, 3. B

Drábik Dominik, 4. B

Dulai Ján, 4. B

Lukáč Matej, 3. A

Luščáková Lenka, 3. B

Píš Luis, 3. B

Šimig Peter, 2. A

Tencerová Eliška, 3. B

Trubač Tobias, 4. A

Truchlík Tomáš, 2. D

 

ENGLISHSTAR - najúspešnejší žiaci

3. ročník:

Marko Fillo (93%)

Jana Habalová (93%)

Andrej Kovačič (93%)

 

4.ročník

Isabella Oleksiková (97%)

Sofia Výbochová (94%)

Ela Tomová (97%)

Lucia Homolová (96%)

Tobias Trubač (90%)

Paulína Guľová (96%)

 

Klokanko K1 – úspešný riešiteľ

Lucia Boďová, 1. B

Lucia Galčíková, 1. B

Pavol Slamka, 1. D

Zoja Roguľová, 1. F

Katarína Kováčová, 1. F

Klokanko K2 – úspešný riešiteľ

Oliver Tuhý, 2. A

Sára Maruškaničová, 2. A

Elizabeth Kalová, 2. A

Matúš Párničan, 2. B

Samuel Feneš, 2. C

Martin Ballon, 2. C

Zuzana Bolebruchová, 2. D – školský šampión

Matej Kozák, 2. D

Erik Pastier, 2. D

 

Klokanko K3 – úspešný riešiteľ

Monika Nguyen, 3. B

Tamara Guľová, 3. C

Pavel Ondrejovič, 3. C

Janka Habalová, 3. D

 

Klokanko K4 – úspešný riešiteľ

Veronika Vyšná 4. A

Matúš Franko, 4. A

Kiára Trubačová, 4. B

Isabella Oleksiková, 4. B

Paulína Guľová, 4. C

Všetkovedko 2

5. miesto Martin Ballon 2. C

6. miesto Filip Jarošík 2. D

6. miesto Zuzana Bolebruchová 2.D

11. miesto Matej Kozák 2. D

Všetkovedko 4

15. miesto Isabella Oleksiková 4. A

 

Ypsilon - Slovina je hra 

3.ročník

Monika Nguyen 95%

Andrej Gál 91%

Tamara Guľová 96%

Nina Šuttová 93%

Natália Heckerová 95%

 

4.ročník

Alex Luis Šutka 95%

Tobias Trubač 97%

Lenka Halušková 98%

Isabella Okeksíková 92%

Alica Uhrinová 95%

Izabela Čajková 98%

Paulína Guľová 97%

Šimon Beňa 92%

 

IBOBOR  2018

3. ročník

Branislav Kažimír, 3. B     percentil 96

Tamara Guľová 3. C         percentil 96

Gabriel Hudík  3. D          percentil 94

Miriam Štefanková 3. C   percentil 94

Amália Heizerová  3. D    percentil 94

Jakub Hajtmaník  3. A     percentil 94

 

4. ročník

Šimon Beňa           percentil 100

Ivan Solymosy           percentil 96

Matúš Franko            percentil 93

Tobias Trubač           percentil 93

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria