Navigácia

Voľné miesta

2017/2018

Naše úspechy

Chemická olympiáda - okresné kolo

Roman Koťka 9.A - 2. miesto

Matúš Moravčík 8.A - úspešný riešiteľ

Chemická olympiáda - krajské kolo

Roman Koťka 9.A - 4. miesto

Biologická olympiáda - okresné kolo

Nicol Banásová 6.B - úspešný riešiteľ

Ema Kováčová 6.B - úspešný riešiteľ

Haarová Daniela 8.B -úspešný riešiteľ

Saturyová Ema 9.A - úspešný riešiteľ

Patrícia Ščasnárová 9.A - úspešný riešiteľ

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

Roman Koťka 9.A - 1. miesto

Simona Žáková 8.B - 2. miesto

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

Roman Koťka 9.A - 4. miesto

Matematická olympiáda - okresné kolo

Roman Koťka 9.A - 3. miesto

Simona Žáková 8.B - 4. miesto

Oliver Nguyen 5.A - úspešný riešiteľ

Alan Tinka 6.A - úspešný riešiteľ

Hugo Toma 5.A-3. miesto

Emma Brunel 5.B - úspešný riešiteľ

Lea Gašparová 5.A - úspešný riešiteľ

Slávka Múčková 5.A - úspešný riešiteľ

Matematická olymiáda - krajské kolo

Roman Koťka 9.A - 1. miesto

Pytagoriáda

Kamila Kováčová 8.B - 4.miesto

Oliver Ngyuen 5.A - 5. miesto

Úspešní riešitelia:  Emma Brunel 5.B, Matúš Trubač 5.A, Lea Gašparová 5.A,Hugo Čársky 5.A,

                    Hugo Toma 5.A, David Šorázi 5.C,

Súťaž mladých záchranárov - okresné kolo

skupina A - úspešní - Miriam Hanúsková 9.B, Terézia Kováčová 8.B, Filip Novotný 9.B, Igor lenčík 9.B

skupina B - úspešní - Michaela Papaiová 9.B, ebeka Valčeková 8.B, Kristuán Miček 9.B, Samuel Fekete 9.B

Luknárova Ivanka

mimoriadna cena v autorskej lit. sôťaži - Marek Moško 9.A

Olympiáda z Anglického jazyka - okresné kolo

Filip Sebastian Fabian 8.B- úspešný riešiteľ

Olympiáda z Nemeckého jazyka - okresné kolo

Nina Popluhárová 8.B - úspešný riešiteľ

Športové súťaže

Okresné kolo - Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ   

družstvo chlapcov - 3. miesto: Dávid Ďugel, Marco Gál, Marko Hržič, Filip Novotný

družstvo dievčat - 3. miesto: Eliška Kandráčová, Alžbeta Tóthová, Linda Trubačová

 

Okresbé kolo  -  Malý futbal mladších žiakov ZŠ - Školský pohár SFZ

družstvo chlapcov – 3. miesto: Jerguš Buzek, Erik Gál, Miroslav Gažo, Šimon Kováč,

Matej Krutek, Jakub Lukáč, Dávid Palkovič, Vladimír Soóky

Okresné kolo – Basketbal žiakov a žiačok

družstvo chlapcov - 2. miesto: Juraj Benčurik, Dávid Ďugel, Samuel Fekete, Marco Gál,

Marko Hržič, Igor Ilenčík, Patrik Kotlár, Kristián Miček

 

družstvo dievčat - 5. miesto: Alexandra Jurikovičová, Laura Kollárová, Tereza Kováčová,

Lenka Mattovičová, Katarína Múčková, Alexandra Olvecká,

Andrea Syneková, Soňa Šagátová, Alžbeta Tóthová, Viktória Vallová

Okresné kolo - Vybíjaná žiačok ZŠ

družstvo dievčat - 2. miesto:  Alexandra Cicka, Melánia Faturová, Katarína Chlpáňová,

Ema Kováčová, Romana Lukovičová, Zoja Múčková, Sara Rigóová, Sara Rúžičková, Sara Horvath, Lea Studeničová, Nikoleta Takáčová, Anna Tinková, Viktória Zborková

 

Krajské kolo -  Florbal žiačok

družstvo dievčat - 4. miesto:  Júlia Čechovičová, Linda Gábrišová, Daniela Haarová,

Katarína Múčková, Alexandra Olvecká, Michaela Papaiová,

Nina Popluhárová, Sara Horvath, Alžbeta Tóthová,

Linda Trubačová, Rebeka Valčeková, Nina Višňovská

 

Okresné kolo  - Atletika (jednotlivci a družstvá)

Jednotlivci:

Chlapci           1. miesto – Marek Moško  (vrh guľou, postup na KK)

                        2. miesto – Dávid Ďugel (beh na 300m)

                        3. miesto – Marco Hržič (beh na 60m)

                        4. miesto – Marco Gál (beh na 1000m)

                        4. miesto – Filip Novotný (hod kriketovou loptičkou)

 

Dievčatá          1. miesto – Eliška Kandráčová  (300m, postup na KK)

                        2. miesto – Alžbeta Tóthová, Karin Bremserová, Tabita Káčerová, Eliška Kandráčová

                                          (štafeta 4x60m)

            3. miesto – Eliška Kandráčová  (skok do diaľky)

                        4. miesto – Tabita Káčerová  (60m)

Družstvá:

Chlapci - 4. miesto: Dávid Ďugel, Marco Gál, Marko Hržič, Kristián Miček, Marek Moško,

         Filip Novotný

 

Dievčatá - 2. miesto: Karin Bremserová, Júlia Čechovičová, Tabita Káčerová, Eliška Kandráčová, Katarína Múčková, Alexandra Olvecká, Sara Horvath, Alžbeta Tóthová, Linda Trubačová

                                                         

 

Zapojenie sa školy do projektu Nadácie TV JOJ – Floorball SK liga:

Kvalifikačná skupina Žitný ostrov – WAU v zložení: 1. ZŠ Bernolákovo

    2. ZŠ Dunajská Lužná,

    3. ZŠ Šamorín

    4. ZŠ Galanta

 

Celkové umiestenie družstva chlapcov - 3. miesto

Filip Fabian, Samuel Fekete, Marco Gál, Hržič Marco, Martin Hubač, Samuel Chovanec, Jozef Komenda, Patrik Kotlár, Kristián Miček, Tadeáš Buzek, Samuel Szabó, Oliver Nguyen, Branislav Cabúk, Mário Vrábel

 

Celkové umiestnenie družstva dievčat - 3. miesto

Simona Biháriová, Júlia Čechovičová, Linda Gábrišová, Daniela Haarová, Katarína Múčková, Alexandra Olvecká, Michaela Papaiová, Nina Popluhárová, Sara Horvath, Romana Štibraná, Alžbeta Tóthová, Linda Trubačová, Rebeka Valčeková, Nina Višňovská, Soňa Šagátová

Celoslovenské súťaže

 

 

 

 

EXPERT

Umiestnenie žiakov:

6.A Jerguš Buzek  - Svetobežník 98. miesto                                     Celkové poradie 479.miesto

                                - Tajomstvá prírody 559. miesto

6.A  Branislav Cabúk - Mozgolamy 345.miesto                                Celkové poradie 335.miesto

                                     -  Tajomstvá prírody 158. miesto

6.A Peter Fecko - Mozgolamy 37.miesto                            Celkové poradie 69.miesto EXPERT ŠKOLY

                             - Tajomstvá prírody 111. miesto

6.A Alan Tinka – Mozgolamy 624. miesto                                        Celkové poradie 1198.miesto

                          - Dejiny, udalosti, umenie 334.miesto

6.B Šimon Hornáček – Svetobežník 474. miesto                    Celkové poradie 618.miesto

                                    - Tajomstvá prírody 166. miesto

6.B Tristan Rajták - Mozgolamy 342.miesto                                  Celkové poradie 453.miesto

                               - dejiny, udalosti, umenie 138.miesto

6.B Jakub Podobný - Mozgolamy 841. miesto                   Celkové poradie 1293.miesto

                                  - Svetobežník 463. miesto

7.B Gabriel Kováč - Mozgolamy 144. miesto                     Celkové poradie 688.miesto

                                 - Svetobežník 463. miesto

7.B Linda Trubačová - Mozgolamy 470. miesto                               Celkové poradie 669.miesto

                                    - Tajomstvá prírody 347. miesto

8.B Kamila Kováčová – Do you speak English? 320.miesto            Celkové poradie 375.miesto

                                     - Mozgolamy 69. Miesto

VŠETKOVEDKO

Umiestnenie žiakov:

5.A Oliver Nguyen – 26. miesto

5.A Bronislava Rajecová – 56.miesto

5.A Slávka Múčková – 17.miesto

5.B Ema Brunel – 15. miesto      VŠETKOVEDKO 5.ročníka

5.B Nikola Lysáková – 64. miesto

5.C Nikolaj Bobál – 49.miesto

5.C Samko Cisár – 84. miesto

5.C Anna Tinková – 40.miesto

5.C Tomáš Rebro – 98. Miesto

Celoslovenská súťaž v Informatike - i-BOBOR

 

Najlepšie umiestnení žiaci: 100 %

 

Slávka Múčková 5.A

 

Žiaci s úspešnosťou 99 - 95%:

Oliver Nguyen 5.A

Roman Koťka 9.A

Ľubor Boženík 9.A

Kamila Kováčová 8.B

Katarína Šimonová 7.C

 

Úspešní žiaci:

Noemi Káčerová  8.B

Mária Meňhertová 7.C

Ema Kováčová 6.B

Gabriel Kováč 7.B

Linda Trubačová 7.B

Matúš Moravčík 8.A

Hugo Toma 5.A

Bronislava Rajecová 5.A

Dávid Sorházi 5.C

Matúš Trubač 5.A

Alexandra Čambalová 5.B

Hugo Čársky 5.A

Richard Černák 5.B

Daniela Hrivňáková 5.A

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria