Navigácia

Voľné miesta

Krúžky

Krúžková činnosť v šk.roku 2020/2021

ZŠ Bernolákovo sa riadi rozhodnutím ministra školstva z 12.10.2020 a mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v škole a v školských priestoroch od 12.10.2020 do odvolania.

 

ZŠ Bernolákovo dátumom 12.10.2020 pozastavuje prenájom všetkých vnútorných a vonkajších priestorov školy svojim externým partnerom.

 

Udelenie výnimky v záujmovom vzdelávaní:

Riaditeľka školy udeľuje výnimku krúžkom Slovenčina v testoch pre 9.A,B a Matematika v testoch re 9.A,B, ktoré budú fungovať prezenčne, pre každú triedu osobitne v ich vlastných triedach za dodržania všetkých hygienických podmienok ako počas vyučovania. V prípade prechodu niektorej triedy alebo školy do červenej fázy, prezenčná forma sa zmení na dištančnú podľa inštrukcií vyučujúcich a školy.
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria