Navigácia

Voľné miesta

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia.

V tomto školskom roku sme pre lepšiu vzájomnú komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny učiteľov.

Konzultačné hodiny sú určené:

-          Pre rodičov na konzultáciu ohľadom známok a správania sa žiakov

-          Pre žiakov na dopisovanie písomných prác

Rozpis, ktorý učiteľ je Vám kedy k dispozícii nájdete na stránke školy.

Prosíme Vás,na konzultáciu sa prihláste prostredníctvom EduPage,v sekcii Prihlasovanie- Konzultačné hodiny.

Veríme, že včasné riešenie problémov a vzájomná komunikácia posunie Vaše deti k lepším výsledkom.

                                                                        Mgr. Adriana Moldová

Konzultačné hodiny - II. stupeň   
     

                                                                                                               

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 3
 • 02/21026210 Sekretariát
  02/21026213 Zástupca II.st
  02/21026212 Zborovňa NŠ
  02/45993471 Stará škola
  02/21026214 Šp.pg
  02/21026216 Prístavba prízemie
  02/21026217 Prístavba 1.posch.

Fotogaléria